Energa Operator ma nowego wiceprezesa zarządu

| Gospodarka Artykuły

Z dniem 3 lipca bieżącego roku w skład zarządu spółki Energa Operator wszedł Wiesław Jasiński. Rada nadzorcza powierzyła mu funkcję wiceprezesa. Wiesław Jasiński zastąpił odwołanego z tej funkcji 28 czerwca Krzysztofa Dębczyńskiego. Nowy wiceprezes jest specjalistą od prawa karnego - doktorem habilitowanym, profesorem uczelnianym - który ostatnio pracował jako dyrektor Biura Audytu w firmie Energa.

Energa Operator ma nowego wiceprezesa zarządu

Wcześniej Wiesław Jasiński był między innymi podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, a także Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

źródło: WNP