166 mln zł na smart grid

| Gospodarka Artykuły

Energa-Operator uzyskała ponad 166 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które przeznaczy na przebudowę sieci do standardów smart grid, instalując w tym celu inteligentne opomiarowanie i automatyzując sieć. W ramach tej inwestycji zostanie zainstalowanych 1180 sterowanych rozłączników napowietrznych SN i 1148 sterowanych rozdzielnic wnętrzowych. Energa-Operator uruchomi także kanał komunikacyjny w systemie TETRA dla ponad 2 tysięcy nowych łączników, wdroży systemy klasy SCADA odpowiedzialny za sterowanie ruchem i systemy typu FDIR i IVVC oraz zbuduje inteligentne systemy magazynowania energii, stabilizujące pracę systemu dystrybucyjnego.

166 mln zł na smart grid