Rynek automatyki stacyjnej - ponad 139 mld dolarów w 2020 roku

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Jak prognozuje Transparency Market Research w najbliższej przyszłości wartość światowego rynku automatyki stacyjnej będzie się systematycznie zwiększać - średnio o 5% rocznie - aż w 2020 roku przekroczy 139 mld dolarów. Do tego czasu regionalnie największy udział będzie w nim miała Ameryka Północna, szybko będzie także rósł wkład rejonu Azji i Pacyfiku.

Rynek automatyki stacyjnej - ponad 139 mld dolarów w 2020 roku

Główne czynniki napędzające rynek automatyki stacyjnej to rosnące zapotrzebowania na nią - zwłaszcza w tańszej wersji - ze strony sektora energetyki odnawialnej, konieczność modernizacji starszych podstacji i upowszechnianie się inteligentnych sieci energetycznych smart grid. Hamować go natomiast będą przede wszystkim duże koszty i braki wykwalifikowanej kadry.