Smart grid napędza sektor urządzeń komunikacyjnych

| Gospodarka Artykuły

Przez ostatnie lata przedsiębiorstwa energetyczne w procesie wdrażania idei smart grid skupiały się przede wszystkim na rozwiązaniach z zakresu inteligentnego opomiarowania. Wraz z popularyzacją generacji rozproszonej oraz pojazdów elektrycznych coraz większy nacisk jest jednak kładziony na niezawodność komunikacji w obrębie całej infrastruktury sieciowej. Navigant Research szacuje, że w rezultacie wydatki na sprzęt do transmisji danych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych w latach 2014-2023 przekroczą łącznie na całym świecie 30 mld dolarów.

Smart grid napędza sektor urządzeń komunikacyjnych

Spodziewać się też można standaryzacji technologii sieciowych dla głównych segmentów smart grid, czyli opomiarowania, automatyki dystrybucji oraz podstacji.