Rynek smart grid - 118 miliardów dolarów w 2019 roku

| Gospodarka Przemysł 4.0

Według analityków Transparency Market Research wartość globalnego rynku inteligentnych sieci elektroenergetycznych do roku 2019 będzie zwiększać się o ponad 18% co roku, aż przekroczy 118 mld dolarów. Od wielu lat największy udział w tym rynku ma segment modernizacji sieci przesyłowych, co w okresie objętym analizą nie ulegnie zmianie.

Rynek smart grid - 118 miliardów dolarów w 2019 roku

Za segmentem modernizacyjnym plasuje się inteligentne opomiarowanie, które w przyszłości może zyskać na znaczeniu. Pozycję trzecią w ramach rynku inteligentnych sieci energetycznych zajmuje automatyzacja dystrybucji.

Pod względem geograficznym dominującą pozycję utrzyma region Azji i Pacyfiku, z udziałem wynoszącym 47% w 2019 roku. W przypadku zajmującej obecnie drugie miejsce Ameryki Północnej w 2019 roku udział rynkowy przekroczy 20%. Główną przyczyną zainteresowania technologiami smart grid w tych rejonach świata jest wsparcie rządowe dla rozwiązań poprawiających sprawność oraz niezawodność sieci energetycznych, dzięki którym można sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną.