PGE w EDSO for smart grids

| Gospodarka

Firma PGE Dystrybucja została członkiem europejskiego stowarzyszenia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych "EDSO for smart grids", skupiającego operatorów systemów dystrybucji energii elektrycznej w Europie. W ramach tej organizacji współpracują oni przy wprowadzaniu i promowaniu rozwiązań związanych z inteligentnymi sieciami. Stowarzyszenie wspiera też unijną politykę dotyczącą badań i rozwoju i jest pośrednikiem między operatorami systemów dystrybucyjnych i instytucjami europejskim.

PGE w EDSO for smart grids