Prezes PGE w zarządzie EDSO

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Wojciech Lutek, prezes PGE Dystrybucji, został wybrany do zarządu stowarzyszenia EDSO for Smart Grids. Organizacja zrzesza czołowych europejskich operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej współpracujących przy wprowadzaniu i promowaniu rozwiązań w dziedzinie smart grid. Wojciech Lutek w zarządzie EDSO będzie zasiadał po raz drugi. Jego kadencja potrwa dwa lata.

Prezes PGE w zarządzie EDSO