Umowa PGE i Ministerstwa Energii

| Gospodarka Artykuły

PGE Dystrybucja oraz Ministerstwo Energii podpisały umowę na dofinansowanie projektu przebudowy linii 110 kV na odcinku Poniatowa-Nałęczów. Dzięki niemu zwiększą się techniczne możliwości w zakresie przyłączania kolejnych źródeł energii odnawialnej na terenie Lubelszczyzny. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 17 mln zł, z czego ponad 7 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania.

Umowa PGE i Ministerstwa Energii