PGE wprowadza diagnostykę kabli

| Gospodarka Artykuły

W białostockim oddziale firmy PGE Dystrybucja wprowadzono system diagnostyki kabli. W tym celu został powołany specjalny zespół, którego zadaniem było opracowanie metodologii badań i stały nadzór nad aktualizacją, weryfikacją oraz interpretacją wyników. Oprócz tego, pracowników przeszkolono z zakresu diagnostyki kabli SN, zakupiono niezbędny sprzęt pomiarowy, stacjonarny oraz przenośny.

PGE wprowadza diagnostykę kabli

Utworzono też bazę danych, w której zapisywane będą wyniki pomiarów z całego białostockiego oddziału PGE. Efektem tych działań ma być obniżenie wskaźnika awaryjności linii kablowych SN oraz wydłużenie czasu ich eksploatacji.

Zobacz również