Modernizacja stacji Maków Mazowiecki

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PGE Dystrybucja modernizuje stację 110/15 kV Maków Mazowiecki. W ramach tej inwestycji już rozebrano i zbudowano nowy budynek rozdzielni oraz przebudowano stację elektroenergetyczną 110/15 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto stare linie napowietrzne średniego napięcia wyprowadzone ze stacji zostaną zastąpione liniami kablowymi, jak również wymieniona zostanie linia średniego napięcia w pasie drogi krajowej nr 57 w Makowie Mazowieckim.

Modernizacja stacji Maków Mazowiecki

Dzięki temu projektowi, którego wartość to około 10 mln zł, zwiększy się bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej na terenie powiatu makowskiego i możliwe będzie przyłączenie do sieci nowych obiektów.