Nowa inwestycja PGE Dystrybucja

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PGE Dystrybucja zbuduje linię 110 kV na trasie Nowy Żmigród-Iwonicz. W ramach tego projektu zmodernizowane i rozbudowane zostaną też stacje transformatorowe 110 kV/SN Nowy Żmigród oraz 110 kV/SN Iwonicz. Inwestycja ma na celu zwiększenie możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej nowych mocy wytwórczych pochodzących ze źródeł energii odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego i poprawę ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wartość projektu to około 32 mln zł. Termin jego realizacji zaplanowano na drugi kwartał 2020 roku.

Nowa inwestycja PGE Dystrybucja