PGE Dystrybucja przebudowała stację w Rzeszowie

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Rzeszowski oddział PGE Dystrybucji oddał do użytku przebudowaną stację elektroenergetyczną Rzeszów Staroniwa 110/15 kV. W ramach tej inwestycji powstał między innymi nowy budynek stacji, rozdzielnia 110 kV w technologii GIS oraz rozdzielnia 15 kV. Przebudowano także istniejące linie napowietrzne 110 kV na linie kablowe 110 kV i wprowadzono istniejące kable 15 kV do nowej rozdzielnicy 15 kV. Powstała również niezbędna infrastruktura budowlana, w tym droga dojazdowa, przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wartość przebudowy przekroczyła 14 mln zł.

PGE Dystrybucja przebudowała stację w Rzeszowie

 

Zobacz również