PGE zmodernizowało linię 110 kV Łańcut-Przeworsk

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PGE Dystrybucja zmodernizowała linię elektroenergetyczną na odcinku Łańcut-Przeworsk. W ramach tej inwestycji przebudowano 20 kilometrów jednotorowej linii 110 kV z wykorzystaniem przewodów niskozwisowych, z rdzeniem kompozytowym, typu ACMCC o przekroju całkowitym 330 mm², przystosowanych do pracy w temperaturze +180°C. Wartość projektu przekroczyła 4 mln zł.

PGE zmodernizowało linię 110 kV Łańcut-Przeworsk

Kontynuacją tego projektu będzie modernizacja następnego odcinka na linii Przeworsk-Przemyśl. Celem jest poprawa niezawodności zasilania odbiorców w obszarze węzła przemyskiego oraz zapewnienie możliwości przyłączania nowych odbiorców i wytwórców odnawialnych źródeł energii.

Zobacz również