PGE i Bioseco testują nowy system bezpieczeństwa na farmach wiatrowych

| Gospodarka Bezpieczeństwo

PGE Energia Odnawialna przetestuje system firmy Bioseco, który będzie chronił ptaki przed kolizją z turbinami wiatrowymi. Urządzenia zostaną zainstalowane na farmie wiatrowej Kisielice i Lotnisko. Pilotażowe rozwiązanie może przynieść oszczędności, ponieważ nie będzie trzeba ponosić kosztów związanych z okresowym wyłączaniem elektrowni wiatrowej na czas migracji ptaków.

PGE i Bioseco testują nowy system bezpieczeństwa na farmach wiatrowych

System bezpieczeństwa będzie posiadać kamery oraz radar, które umożliwią wykrycie ptaków w odległości do 500 m od turbiny. Dzięki zebranym informacjom, system będzie mógł rozpoznawać ptaki, przypisywać je do odpowiednich grup, śledzić ich lot, a także określić jego kierunek. Jeśli znajdą się one w odległości mniejszej niż 300 m od jednostki, turbina zostanie automatycznie zatrzymana, a później uruchomi się ostrzegawcza sygnalizacja świetlna.

Nad całym projektem sprawuje kontrolę zespół ekspertów, w tym ornitologów. Jeśli testy zostaną zakończone z pozytywnym wynikiem, wówczas będzie możliwa implementacja rozwiązania na stałe i zostanie ono zamontowane również na innych farmach wiatrowych należących do spółki.

źródło: PGE EO

Zobacz również