Współpraca PGE i PKN Orlen

| Gospodarka Aktualności

PGE i PKN Orlen zadeklarowały współpracę w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Ma obejmować m.in. wymianę wiedzy i informacji lub wspólne ich pozyskiwanie, przygotowania do inwestycji w zakresie infrastruktury morskiej i logistyki dostaw, a także współpracę przy projektach i budowie infrastruktury przyłączeniowej. Ponadto przy realizacji tego typu inwestycji firmy będą: wspólnie albo w sposób skoordynowany działać dla maksymalizacji polskich komponentów w łańcuchu dostaw, analizować możliwości świadczenia usług obsługi, utrzymania, konserwacji funkcjonujących farm na Bałtyku lub infrastruktury towarzyszącej i koordynować działania w obszarze public relations.

Współpraca PGE i PKN Orlen

Na zdjęciu (od lewej): prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i prezes PGE Henryk Baranowski (fot. PGE)

Zobacz również