PGE wybuduje farmy fotowoltaiczne

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PGE podpisała z Polskimi Kolejami Państwowymi list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji inwestycji, która będzie polegała na budowie na terenach należących do PKP farm fotowoltaicznych. Pierwsze grunty, na których mogłyby powstać takie instalacje zostały już wstępnie wybrane - położone są one w województwach śląskim, łódzkim i podkarpackim. Polskie Koleje Państwowe zadeklarowały zainteresowanie zakupem energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych zbudowanych we współpracy z PGE.

PGE wybuduje farmy fotowoltaiczne