PGE zbuduje magazyn energii na górze Żar

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka PGE Energia Odnawialna zawarła umowę na budowę magazynu energii na górze Żar, obok farmy fotowoltaicznej. Kontenerowy magazyn zostanie zbudowany do końca maja 2020 roku. Jego pojemność wyniesie 750 kWh, a dostępna moc 500 kW. Do budowy zostanie zaangażowana firma MY-SOFT, która od wielu lat specjalizuje się w realizacji tego typu zamówień. Po przyłączeniu magazynu do sieci średniego napięcia (SN) i poddaniu go testom pod kątem współpracy z infrastrukturą elektroenergetyczną, będzie możliwe opracowanie modelu rozliczeń z operatorem.

PGE zbuduje magazyn energii na górze Żar

Instalacja ta będzie pełniła funkcję demonstracyjną, w ramach projektu badawczo-rozwojowego "Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych". Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest zbadanie możliwości systemu służącego do stabilizacji i regulacji pracy sieci SN przy pomocy magazynów energii opartych o technologię litowo-jonową.

W ramach zawartej umowy, MY-SOFT w ciągu 6 miesięcy zainstaluje magazyn energii razem z zaawansowanym układem sterowania. Konstrukcja będzie składać się z dwóch kontenerów wyposażonych w pakiety bateryjne LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) oraz konwerter AC/DC. Firma zbuduje również stację transformatorową, rozdzielnie, sieć światłowodową i przyłącze elektroenergetyczne. Całość ma być zdalnie monitorowana przez system sterowania.

Elektrownia fotowoltaiczna o powierzchni 3,5 tys. m² zlokalizowana jest na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim, 740 m n.p.m. Jest to najwyżej położona w Polsce instalacja tego typu. Jej moc wynosi 0,6 MW i składa się z 2400 paneli fotowoltaicznych - każdy o mocy 250 W - ułożonych w 16 rzędach.

źródło: PGE Energia Odnawialna