PGE zbuduje nowe farmy wiatrowe

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PGE Polska Grupa Energetyczna zbuduje nowe lądowe farmy wiatrowe. Będą one zlokalizowane na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Planowane są trzy obiekty - Starza, Rybice oraz Karnice II - o łącznej mocy zainstalowanej do 97 MW. W tym celu PGE zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową na kwotę około 64 mln euro.

PGE zbuduje nowe farmy wiatrowe