Nowe farmy wiatrowe PGE

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PGE uruchomiło dwie nowe farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II. Znajdują się one w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice. Składają się na nie 43 turbiny o łącznej mocy zainstalowanej około 100 MW. Przewidywana roczna produkcja tych instalacji to 275 GWh energii, co może zaspokoić potrzeby energetyczne około 120 tysięcy gospodarstw domowych.

Nowe farmy wiatrowe PGE

 

Zobacz również