Nowe farmy wiatrowe PGE

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PGE uruchomiło dwie nowe farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II. Znajdują się one w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice. Składają się na nie 43 turbiny o łącznej mocy zainstalowanej około 100 MW. Przewidywana roczna produkcja tych instalacji to 275 GWh energii, co może zaspokoić potrzeby energetyczne około 120 tysięcy gospodarstw domowych.

Nowe farmy wiatrowe PGE