PGE prowadzi pilotażowy program wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości

| Gospodarka Aktualności

Na Farmie Wiatrowej Kisielice spółka PGE Energia Odnawialna rozpoczęła testy wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości. Trzymiesięczny program pilotażowy ma wykazać, na ile tego typu technologia może być pomocna dla służb wykonujących przeglądy turbin wiatrowych i kontrolujących infrastrukturę elektroenergetyczną stacji głównego punktu zasilania. Testowany system przygotowała polska spółka 1000 realities.

PGE prowadzi pilotażowy program wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości

W ramach projektu służby eksploatacyjne PGE wyposażono m.in. w inteligentne okulary przetwarzające informacje zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych czujników, współpracujących ze specjalistycznym oprogramowaniem.

- W praktyce, podczas inspekcji farmy wiatrowej pracownikowi, poprzez inteligentne okulary na bieżąco są wyświetlane niezbędne dane dotyczące pracy wiatraka. Takie rozwiązanie przyspiesza i ułatwia serwis farm wiatrowych oraz poprawia bezpieczeństwo pracy - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

W przypadku wątpliwości operator serwisujący turbinę może w czasie rzeczywistym przesłać obraz ze swoich okularów do osób z centrali. Dzięki zdalnej komunikacji możliwe będzie precyzyjne diagnozowanie ewentualnej awarii, oznaczanie na obrazie niepokojących objawów pracy turbiny oraz przekazywanie ekipie serwisującej dokładnych instrukcji postępowania.

Kolejnym krokiem ma być stworzenie dokumentacji fotograficznej oraz wideo, co usprawni przepływ informacji i poprawi jakość prac serwisowych, a w przyszłości pozwoli na wyszukiwanie danych historycznych.

źródło: PGE Energia Odnawialna

Zobacz również