PGE kupiła elektrownię wiatrową o mocy 36 MW

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PGE kupiła znajdującą się w województwie łódzkim, w pobliżu Rawy Mazowieckiej, Farmę Wiatrową Skoczykłody o łącznej mocy 36 MW. Przejęcie to zwiększa moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o ponad 5%, umacniając koncern na pozycji największego producenta "zielonej" energii w Polsce.

PGE kupiła elektrownię wiatrową o mocy 36 MW

Elektrownia Skoczykłody powstała pod koniec 2015 r. Składa się z dwunastu trzymegawatowych turbin. Roczna produkcja energii wynosi blisko 100 GWh i może zaspokoić potrzeby ponad 40 tys. gospodarstw domowych, co odpowiada miastu wielkości Płocka. Do 2030 r. farma korzystać będzie z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów.

Przejęcie Farmy Wiatrowej Skoczykłody wpisuje się w strategię zarządzania aktywami PGE polegającą m.in. na zaangażowaniu się w projekty usytuowane blisko siebie, w których można świadczyć serwis własny, a dzięki temu uzyskiwać synergie operacyjne. W okolicy znajduje się, należąca do Grupy PGE, Farma Wiatrowa Kamieńsk.

Grupa PGE jest w Polsce największym producentem energii ze źródeł odnawialnych. Ma 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe i jedną elektrownię fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich tych obiektów wynosi 2322,1 MW.

źródło: PGE Energia Odnawialna

Zobacz również