PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PGE Energia Odnawialna zbuduje farmę słoneczną o mocy 60 MW. Instalacja fotowoltaiczna powstanie w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów. Obszar o powierzchni blisko 100 ha PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Szacuje się, że energia elektryczna z nowej farmy może pokryć potrzeby energetyczne około 100 tys. gospodarstw domowych. Inwestycja będzie częścią realizowanego programu PGE, którego celem jest dysponowanie do roku 2030 fotowoltaicznym potencjałem o mocy około 2,5 GW.

PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną

Spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

źródło: PGE