KGHM i PGE współpracują z uczelniami

| Gospodarka Aktualności

KGHM Polska Miedź i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę o współpracy badawczej z konsorcjum naukowym. W skład tego ostatniego wchodzą m.in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Celem kooperacji środowiska naukowego z sektorem biznesowym jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań dla sektora energetycznego. Planowana jest m.in. realizacja zadań z zakresu Internetu Rzeczy, cyfryzacji, mikroźródeł i zarządzania sieciami energetycznymi.

KGHM i PGE współpracują z uczelniami