PGE wspiera kształcenie zawodowe

| Gospodarka Artykuły

PGE Dystrybucja i przedstawiciele szkół zawodowych z województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego podpisali zobowiązanie do współdziałania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach współpracy mają powstawać klasy patronackie i odbywać się staże i praktyki. Będą również podejmowane działania promocyjne zachęcające młodzież do wyboru technicznych zawodów.

PGE wspiera kształcenie zawodowe