PGE Dystrybucja z białym certyfikatem

| Gospodarka Aktualności

Spółka PGE Dystrybucja otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki Świadectwo Efektywności Energetycznej, czyli tzw. biały certyfikat. W ten sposób firma została doceniona za realizację programu poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego wymienione zostały kluczowe elementy infrastruktury energetycznej na jednostki o większej sprawności.

PGE Dystrybucja z białym certyfikatem