PGE zmodernizuje Elektrownię Wodną Dębe

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka PGE Energia Odnawialna zawarła kontrakt na modernizację stopnia wodnego Dębe na rzece Narew, koło Legionowa, w pobliżu Warszawy. W ramach umowy wymienione zostanie wyposażenie techniczne, które ma zwiększyć efektywność elektrowni do 120 GWh rocznie, czyli o 17%. Obiekt stanie się również bardziej przyjazny dla środowiska, poprzez zastąpienie dotychczas stosowanych ropopochodnych środków smarnych materiałami biodegradowalnymi. Modernizacja elektrowni potrwa do końca 2022 roku.

PGE zmodernizuje Elektrownię Wodną Dębe

Wymiana technicznego wyposażenia obejmie wszystkie turbiny, układy przepływowe, mechanizmy regulacji, wzbudzania, a także systemy pomp, zawory i zasuwy oraz instalację elektryczną. Aktualnie w elektrowni funkcjonują dwa hydrozespoły z turbinami Kaplana o średnicach wirników wynoszących 4,8 m. Zespoły te połączone są z generatorami o mocy pozornej 6,25 MVA.

Obiekt w miejscowości Dębe jest podłączony do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego pięcioma liniami o napięciu 110 KV. W przesyle energii pośredniczą dwa transformatory blokowe, każdy o mocy znamionowej 16 MVA. Wydajność elektrowni przy spadzie wynoszącym 5,7 m i przełyku turbin na poziomie 428 m³/s osiąga 20 MW.

źródło: gramwzielone.pl