Automatyczny system kontroli w Elektrowni Dębe

| Gospodarka Bezpieczeństwo

PGE Energia Odnawialna zainstalowała w Elektrowni Wodnej Dębe system monitoringu bezpieczeństwa w obiektach hydrotechnicznych. Jego zadaniem jest kontrolowanie stanu technicznego tego obiektu poprzez analizę m.in. warunków atmosferycznych, poziomu i temperatury wody oraz odkształcenia zapory, procesów filtracji zachodzących w budowli hydrotechnicznej, jej podłożu i przyczółkach. Stanowi on połączenie aparatury kontrolno-pomiarowej i systemu informatycznego. System został wdrożony w ramach modernizacji elektrowni.

Automatyczny system kontroli w Elektrowni Dębe

 

Zobacz również