PGE wyremontowało elektrownię w Myczkowcach

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka PGE Energia Odnawialna zakończyła kapitalny remont Małej Elektrowni Wodnej Myczkowce, podczas którego odnowiona została m.in. turbina wraz z generatorem. Dziesięciotygodniowe prace objęły wymianę łożysk, uszczelnień oraz montaż nowego sterownika PLC, który zwiększył funkcjonalność układu i zoptymalizował pracę hydrozespołu.

PGE wyremontowało elektrownię w Myczkowcach

Mała Elektrownia Wodna Myczkowce należy do Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce. W zespole tym kluczowe obiekty to Elektrownia Szczytowo-Pompowa Solina i Elektrownia Wodna Myczkowce w Zwierzyniu. Łączna moc zainstalowana zespołu wynosi 208,5 MW, z czego Mała Elektrownia Wodna Myczkowce to 0,2 MW. Elektrownia posiada jeden hydrozespół z turbiną Kaplana. Średnioroczna produkcja na poziomie ok 1,3 GWh pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 500 gospodarstw domowych.

Teraz Mała Elektrownia Wodna Myczkowce będzie mogła przez kolejne lata wykorzystywać pełnię swoich możliwości, zapewniając jednocześnie naturalny przepływ na poziomie 1,5 m³/s od stopnia wodnego do Elektrowni Wodnej Myczkowce w Zwierzyniu, który gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu rzeki San.

źródło: PGE