PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 153 MW

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka PGE Energia Odnawialna otworzyła postępowanie przetargowe dotyczące budowy elektrowni PV Jeziórko. Docelowa moc zainstalowana obiektu wyniesie 153 MW, co oznacza, że będzie to jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycja realizowana będzie na Podkarpaciu - w gminie Grębów, w powiecie tarnobrzeskim - w większości na terenach poeksploatacyjnych należących do spółki Siarkopol Tarnobrzeg.

PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 153 MW

Do końca 2023 r. uruchomiona zostanie instalacja o mocy 100 MW i produkcji na poziomie około 100 tys. MWh rocznie, co wystarczy do zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną ponad 40 tys. gospodarstw domowych. W roku 2024 instalacja PV Jeziórko osiągnie moc docelową.

Nowa farma PV jest częścią planu inwestycyjnego spółki PGE Energia Odnawialna na rok bieżący, który obejmuje przygotowane projekty fotowoltaiczne oraz realizowane i zakończone instalacje o łącznej mocy przekraczającej 200 MW.

Grupa Kapitałowa PGE chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. W realizacji zamierzeń pomóc ma m.in. wybudowanie do 2030 r. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 3 GW, co umocni PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Dotychczas spółka PGE EO zabezpieczyła na ten cel ponad 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ok. 2 GW. PGE Energia Odnawialna ma 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm PV. Łączna moc zainstalowana tych obiektów wynosi 2331,25 MW.

źródło: PGE EO