PGE ma 19 nowych farm fotowoltaicznych

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka PGE Energia Odnawialna zakończyła budowę 19 jednomegawatowych farm fotowoltaicznych. Nowe instalacje powstały w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. W 2023 roku zbudowane zostaną kolejne 24 instalacje.

PGE ma 19 nowych farm fotowoltaicznych

Zainstalowane na nowych farmach panele absorbują światło dwustronnie, czyli padające bezpośrednio na ogniwo oraz odbite, docierające od tyłu. Wykorzystanie modułów bifacjalnych ma pozwolić na zwiększenie możliwości uzyskiwania energii o kilka procent. We wszystkich instalacjach średnioroczne wyniki mają kształtować się na poziomie przekraczającym 17 GWh. Pozwoli to na pokrycie zapotrzebowania energetycznego około 7500 gospodarstw domowych.

W przyszłym roku PGE EO zbudować ma kolejne 24 instalacje, w tym jednomegawatowe oraz o mocach większych. Taka potężniejsza inwestycja zrealizowana zostanie w powiecie siemiatyckim na Podlasiu. Powstanie tam farma PV Augustynka o mocy 25 MW. Spółka podpisała już umowę z wykonawcą.

Dzięki inwestowaniu w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz w infrastrukturę sieciową, do 2050 r. Grupa PGE osiągnąć ma neutralność klimatyczną. Jednym z elementów strategii inwestycyjnej jest program rozwoju fotowoltaiki, a głównym zadaniem - zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy około 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Obecnie łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów spółki PGE Energia Odnawialna - 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrowni szczytowo-pompowych oraz 24 farm PV - wynosi 2433,1 MW.

źródło: PGE EO

Zobacz również