PGE intensywnie rozbudowuje potencjał farm fotowoltaicznych

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka PGE Energia Odnawialna wybuduje 9 farm PV o łącznej mocy 31 MW. Inwestycje fotowoltaiczne wpisują się w strategię, zgodnie z którą Grupa Kapitałowa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV, którego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

PGE intensywnie rozbudowuje potencjał farm fotowoltaicznych

Do końca maja 2023 r. w pobliżu Kopalni i Elektrowni Turów – oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - na terenie powiatu zgorzeleckiego w województwie dolnośląskim powstaną dwie jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2. Inwestycje będą dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Instalacje zostaną uruchomione w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii. Oprócz spółki PGE Energia Odnawialna uczestniczą w nim gminy Zgorzelec, Sulików i Zawidów, a także Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" oraz zawidowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Celem klastra jest zbudowanie w najbliższych latach w powiecie zgorzeleckim dwóch farm i dwudziestu mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2,5 MW, jednej instalacji solarnej oraz 3 powietrznych pomp ciepła. Roczna produkcja energii elektrycznej z nowych źródeł ma przekroczyć 2,6 GWh, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie ok. 2700 gospodarstw domowych.

Na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych, znajdujących się w powiecie grajewskim na Podlasiu, powstaną instalacje PV Gutki 1, PV Gutki 2 o łącznej mocy 12 MW. W powiecie łosickim na Mazowszu uruchomione zostaną farmy PV Huszlew 1 i PV Huszlew 2 o łącznej mocy 13 MW. Harmonogram przewiduje oddanie ww. farm do użytku na wiosnę 2023 roku.

Kilka miesięcy później powstaną kolejne jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne PV Siedlisko 1 i PV Siedlisko 2 w województwie lubuskim oraz dwumegawatowa PV Ruchocinek w pobliżu Kalisza. Postępowanie przetargowe na te projekty zostało właśnie ogłoszone.

Oprócz wymienionych elektrowni, jeszcze w 2022 roku PGE Energia Odnawialna rozpocznie budowę jednej z największych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce - składającej się z dwóch farm instalacji – PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2. Powstanie ona do końca roku 2023 na terenie gminy Grębów, w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu. Dodatkowo do końca br. spółka będzie ubiegać się o uzyskanie pozwoleń na realizację fotowoltaicznych projektów o mocy około 260 MW. W kolejnych latach PGE planuje rokrocznie ogłaszać przetargi na ponad 300 MW megawatów w energetyce słonecznej.

PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

źródło: PGE EO