PGE największym wytwórcą energii wiatrowej w Polsce

| Gospodarka Aktualności

Po przejęciu trzech elektrowni w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim Grupa PGE umocniła się na pozycji lidera energetyki wiatrowej w Polsce, mając łącznie ponad 772 MW mocy zainstalowanej. Ponadto nowelizacja tzw. ustawy odległościowej pozwoli uruchomić nowe projekty o łącznej mocy około 150 MW. Zgodnie ze strategią firmy, do końca bieżącej dekady PGE ma mieć 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych.

PGE największym wytwórcą energii wiatrowej w Polsce

W ramach ostatniej akwizycji Grupa PGE pozyskała łącznie 32 wiatraki o mocy od 2 do ponad 3 MW każdy. Ich średnioroczna produkcja na poziomie 240 GWh pozwoli zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne 120 tys. gospodarstw domowych, tj. miasta wielkości Lublina. Zakupione farmy mają długoterminowe umowy na sprzedaż energii elektrycznej do 2030 r. Będą też korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów - FW Ścieki do 2027 r., a FW Radzyn i FW Jóźwin do 2030 r. Dopuszczalna zdolność eksploatacji każdej elektrowni wynosi 40 lat.

Nabycie farm wiatrowych Radzyń, Ścieki i Jóźwin stanowi również kolejny krok ku transformacji energetycznej PGE, czyli do osiągnięcia przez Grupę neutralności klimatycznej do 2050 r.

Spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Utrzymuje 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2415,48 MW.

źródło: PGE EO