PKN Orlen stworzy hub wodorowy we Włocławku

| Gospodarka Aktualności

PKN Orlen do końca 2021 roku wybuduje we Włocławku hub wodorowy. Ma on wytwarzać do 600 kg wodoru na godzinę. Inwestycja obejmuje infrastrukturę logistyczną i dwie stacje tankowania. Paliwo ma być przeznaczone do transportu publicznego i towarowego. Koncern zawarł już kilka umów z samorządami, które mają być potencjalnymi odbiorcami tego paliwa. Do ich grona należą m.in. Krakowski Holding Komunalny, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie i Miasto Płock.

PKN Orlen stworzy hub wodorowy we Włocławku

Do końca sierpnia koncern ma ogłosić przetarg na realizację hubu wodorowego. Obiekt zostanie zlokalizowany na terenie zakładu ANWIL. Planowane moce produkcyjne początkowo będą wynosić 170 kg na godzinę. Architektura hubu będzie modułowa, co umożliwi elastyczne zwiększanie produkcji. Obecnie we Włocławku wodór powstaje przy pomocy elektrolizy solanki i jest produktem ubocznym procesu pozyskiwania chloru. Wcześniej paliwo to powstawało przy pomocy tej metody w instalacji do produkcji amoniaku.

Wraz z rozwojem rynku paliwo wodorowe trafi do samochodów osobowych i autobusów dalekobieżnych. W długiej perspektywie Orlen zakłada dostawy wodoru na potrzeby statków, promów, czy zastosowań stacjonarnych, jak np. ogrzewnictwo. Planowana jest również możliwość sprzedaży wodoru podmiotom trzecim, które wprowadzą go na inne rynki zbytu, np. do przemysłu spożywczego czy metalurgicznego.

Oprócz hubu wodorowego Orlen rozwija również inne technologie wodorowe w biorafinerii mieszczącej się w Trzebini, w której rozpoczęcie produkcji wodoru zaplanowano na 2021 rok. Obecnie w Niemczech Orlen posiada dwie stacje tankowania wodorem, a od czerwca 2021 roku grupa udostępni trzy takie stacje w Czechach.

Inwestycje w infrastrukturę dla transportu opartego o paliwo wodorowe wpisują się w europejską strategię rozwoju i odpowiadają na unijne cele środowiskowe zakładające, że do 2030 roku branża transportowa zminimalizuje emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 30%, w porównaniu z wartościami z 2005 roku. Obok zeroemisyjnych pojazdów i biopaliw II generacji, wodór jest wymieniany jako paliwo przyszłości, które rzeczywiście może doprowadzić do realizacji europejskich celów środowiskowych.

źródło: Orlen

Zobacz również