Energa inwestuje w nową farmę PV

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Należąca do Grupy Orlen spółka Energa OZE planuje wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej "Gryf" o mocy blisko 20 MW. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów w gminie Przykona, gdzie zbudowano nowoczesną farmę wiatrową. Projekt nowej elektrowni fotowoltaicznej przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 r.

Energa inwestuje w nową farmę PV

Spółka rozpoczęła 31 lipca 2020 r. proces wyboru generalnego wykonawcy. W przypadku wygrania tegorocznej aukcji OZE, farma PV ma być oddana do eksploatacji w przyszłym roku i ma być eksploatowana przez co najmniej 25 lat. Nowy obiekt utworzy około 70 tys. paneli polikrystalicznych PV. Łączna moc wyniesie 19,83 MW.

Energa sukcesywnie wzmacnia pozycję lidera w sektorze źródeł odnawialnych pod względem ich udziału w miksie wytwarzania energii. Eksploatuje dwie farmy fotowoltaiczne, w tym jedną z największych tego typu instalacji w Polsce - PV Czernikowo koło Torunia. Udział OZE w całkowitej mocy zainstalowanej Grupy Energa wynosi obecnie 39% i jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup energetycznych.

Dzięki nowym inwestycjom, takim jak FW Przykona oraz PV "Gryf", PKN Orlen, po przejęciu Grupy Energa, staje się jednym z największych w Polsce producentów energii z odnawialnych źródeł.

W I połowie 2020 roku całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa wynosiła 1,38 GWe, z czego 39% stanowią OZE. Grupa wyprodukowała 1,4 TWh energii elektrycznej brutto w oparciu o zróżnicowane źródła energii, takie jak węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika, i dostarczyła 10,7 TWh energi elektrycznej.

źródło: Energa

Zobacz również