Energa uzyskała 5,7 mln zł dofinansowania na produkcję wodoru z OZE

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya (CBRF) należące do gdańskiego koncernu energetycznego realizuje projekt dwukierunkowej instalacji do wytwarzania wodoru. Ośrodek badawczy grupy Energa zawarł umowę na dofinansowanie projektu modułowej instalacji odwracalnych ogniw stałotlenkowych wytwarzających wodór, służącej do poprawy elastyczności pracy elektrowni. Pozyskano środki unijne w kwocie 5,7 mln zł, a sam budżet projektu wynosi 7,4 mln zł.

Energa uzyskała 5,7 mln zł dofinansowania na produkcję wodoru z OZE

Projekt ma być realizowany przez CBRF Energa i Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Rolę podwykonawcy będzie pełnił Instytut Energetyki. Prototypowa instalacja powstanie w ciągu 3 lat. Ma ona wytwarzać wodór oraz energię elektryczną, zwiększając bezpieczeństwo dostaw z OZE.

 
Odwracalne ogniwo stałotlenkowe

Konstrukcja układu wytwarzającego wodór ma wykorzystywać parę techniczną – power to gas (P2G). Prace badawczo-rozwojowe będą zorientowane na prototypową instalację ze stosem rSOC, który w trybie elektrolizera ma uzyskać efektywność przekraczającą 70%. W trybie ogniwa paliwowego (SOFC) 60%. Ogólna wydajność procesu ma utrzymywać się na poziomie około 42%.

Według oceny koncernu ta instalacja może stać się kluczowym elementem systemu magazynowania energii z wykorzystaniem nadmiarowej produkcji ze źródeł odnawialnych, takich jak farmy wiatrowe i panele PV. Zastosowane ogniwa mogą pracować w trybie odwracalnym (rSOC), co umożliwi poprawę elastyczności pracy konwencjonalnych bloków energetycznych.

źródło: Energa