Energa Oświetlenie ze świadectwami bezpieczeństwa przemysłowego

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Energa Oświetlenie otrzymała od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne i poufne. Dzięki nim Energa zyskała możliwość wykonywania prac i realizacji projektów w instytucjach państwowych, takich jak obiekty wojskowe, policyjne czy skarbowe.

Energa Oświetlenie ze świadectwami bezpieczeństwa przemysłowego

 Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydawane są przez ABW lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, którego celem jest ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów albo zadań wynikających z przepisów prawa.

źródło: Energa