Energa współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim

| Gospodarka Aktualności

Energa i Uniwersytet Gdański podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, wsparcia badań oraz nowych technologii. Kooperacja obejmować będzie m.in. przygotowywanie analiz, ekspertyz oraz opinii na potrzeby Energi, prowadzenie wspólnych projektów naukowo-technicznych i badawczo-rozwojowych, wymianę informacji i dokumentacji naukowo-technicznej, wykłady i szkolenia, a także organizację konferencji naukowych oraz sympozjów. Ponadto przewidziano możliwość prowadzenie przez Energę praktyk dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Energa współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim