Kolejne stacje ładowania e-aut Energi

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Energa rozbudowała swoją sieć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zasilanych energią z OZE. Ich liczba zwiększyła się z 12 na początku roku do 36 na koniec marca. Łącznie jest to 69 punktów ładowania, ponieważ każda stacja to średnio dwa punkty. Około jedna trzecia tych obiektów to stacje szybkiego ładowania. W planach jest instalacja kolejnych.

Kolejne stacje ładowania e-aut Energi