Energa zbuduje farmę fotowoltaiczną

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Tytułowy obiekt powstanie w gminie Przykona, gdzie budowana jest aktualnie farma wiatrowa, na  terenie zrekultywowanego wyrobiska po byłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Farma będzie się składać z prawie 70 tys. paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy zainstalowanej sięgającej 20 MW.

Energa zbuduje farmę fotowoltaiczną

 

Zobacz również