Energa udostępni system łączności ratownikom

| Gospodarka Artykuły

Energa udostępni system łączności kryzysowej służbom ratunkowym na Bałtyku. Dzięki temu, że sieć ta pokrywa swoim zasięgiem, poza całym obszarem dystrybucji tej firmy, 85% linii brzegowej Polski, od Kołobrzegu do wschodniej granicy polskiej części Bałtyku, poprawi się łączność między jednostkami pływającymi i ich komunikacja z Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym.

Energa udostępni system łączności ratownikom