Enea wycofuje się z projektu bloku gazowego w Elektrowni Ostrołęka

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Enea wycofuje się z projektu bloku gazowego w Elektrowni Ostrołęka. Koncern zapowiedział, że uzgodni z Energą sprawy związane z rozliczeniem kosztów realizacji przedsięwzięcia. Udziałowcy projektu Ostrołęka C ponieśli koszty w wysokości 1,31 mld zł.

Enea wycofuje się z projektu bloku gazowego w Elektrowni Ostrołęka

Rezygnacja z budowy bloku gazowego ma głównie związek ze zmianą planów Enei. Grupa kapitałowa zamierza zintensyfikować swoje działania w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także inwestycji w przebudowę elektrowni z węglowych na gazowe. Sytuacja się zmieniła po przejęciu Energi przez Orlen. Płocki koncern zdecydował, że nie zamierza budować bloku węglowego. W lutym 2020 roku prace nad blokiem wstrzymano.

źródło: Enea