Rynek gazów szlachetnych - prawie 13 mld dolarów w 2027

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research, wartość globalnego rynku gazów szlachetnych zwiększy się z 7 mld dolarów w 2019 roku do 12,6 mld dolarów w 2027, co oznaczać będzie umiarkowany średni coroczny wzrost o prawie 8%. Przyczyni się do tego m.in. postęp w technologii ich pozyskiwania, dzięki czemu zaczną być wykorzystywane w nowych zastosowaniach, a także rosnący popyt na nie w branży oświetleniowej i medycznej.

Rynek gazów szlachetnych - prawie 13 mld dolarów w 2027

W minionym roku największy udział w tytułowym rynku miał hel, popularny zwłaszcza w zastosowaniach kriogenicznych ze względu na niską temperaturę wrzenia. Na drugim miejscu uplasował się argon, popularny w przemyśle, m.in. w spawaniu. W przypadku obu gazów prognozowany jest stabilny wzrost.

Pod względem zastosowania w 2019 roku największy udział miała branża budowlana. W przyszłości natomiast najszybciej zapotrzebowanie na gazy szlachetne będzie się zwiększać w branży medycznej.

Zobacz również