W Niemczech powstanie gazociąg do transportu wodoru pochodzącego z OZE

| Gospodarka Aktualności

Firmy BP, RWE Generation, OGE i Evonik zawarły porozumienie w ramach projektu GET H2 Nukleus, który dotyczy uruchomienia gazociągu o długości 130 km. Ma on posłużyć do transportowania wodoru wytworzonego z nadwyżek energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wodór będzie dostarczany gazociągiem do odbiorców przemysłowych zlokalizowanych w Marl, Lingen i Gelsenkirchen. Zostanie on wykorzystany m.in. w rafineriach należących do koncernu BP.

W Niemczech powstanie gazociąg do transportu wodoru pochodzącego z OZE

Paliwo będzie generowane w elektrolizerze o mocy 100 MW zlokalizowanym w Lingen. Obiekt ten ma być uruchomiony przez spółkę energetyczną RWE Generation. Dostęp do sieci gazociągów ma być otwarty dla innych dostawców i odbiorców wodoru. Produkcja i dostawy tego paliwa mają się rozpocząć pod koniec 2022 toku.

Do przesyłania wodoru zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura sieci gazociągowej należąca do operatorów OGE i Nowega. Autorzy projektu GET H2 Nukleus zapewniają, że będzie to pierwszy publiczny wodorowy gazociąg w sektorze regulowanym. Budową dodatkowych rurociągów na potrzeby projektu zajmie się firma Evonik.

źródło: Evonik

Zobacz również