Rynek gazów technicznych - 154 mld dolarów w 2030 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Prescient & Strategic Intelligence globalny rynek gazów technicznych odnotuje stabilny średni coroczny wzrost o ponad 5%, aż do 2030 roku, gdy jego wartość przekroczy 154 mld dolarów. Prognoza jest pozytywna, ponieważ mimo, że z powodu pandemii ograniczono aktywność w przemyśle, spowodowany tym spadek popytu na tego typu gazy jest równoważony przez zwiększające się zapotrzebowanie w opiece zdrowotnej i przetwórstwie żywności, głównie ze względu na większy popyt na żywność paczkowaną.

Rynek gazów technicznych - 154 mld dolarów w 2030 roku

Największy udział w tytułowym rynku utrzyma wodór, dzięki popytowi w branży chemicznej (głównie w produkcji amoniaku) oraz petrochemicznej. Popularyzować się będą instalacje produkcji gazów technicznych na miejscu, ze względu na ich niższe koszty i możliwość uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców. Najszybciej popyt na gazy techniczne będzie rósł w rejonie Azji i Pacyfiku, dzięki rozwojowi przemysłu wytwórczego.

Zobacz również