Do 2050 roku cena za kg "odnawialnego" wodoru spadnie poniżej dolara

| Gospodarka Aktualności

Zgodnie z wyliczeniami analityków Bloomberg New Energy Finance (BNEF), w najbliższych latach zmniejszeniu ulegnie koszt wytwarzania wodoru przy wykorzystaniu nadwyżek produkcyjnych energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaiki. Magazynowanie energii w postaci wodoru daje szanse na zwiększenie zasięgu transformacji energetycznej. Nowe czyste paliwo ograniczy emisję dwutlenku węgla w ciepłownictwie i transporcie.

Do 2050 roku cena za kg "odnawialnego" wodoru spadnie poniżej dolara

Obecnie w dziedzinie technologii przetwarzania energii elektrycznej na wodór, która nie jest jeszcze szeroko stosowana w energetyce, wdrażane są projekty o charakterze pilotażowym. Łączna moc aktualnie testowanych instalacji wodorowych wynosi 3 GW. Analitycy BNEF oszacowali, że koszt produkcji wodoru z energii odnawialnej mieści się w przedziale 2,5-6,8 dolara za kilogram. Oczekuje się, że do 2030 roku koszt ten spadnie do 1,4 dolara za kilogram, a cena za MWh energii odnawialnej wyniesie średnio 24 dolary. Do 2050 roku koszt produkcji wodoru przy użyciu elektrolizerów zmaleje do poziomu 0,8 dolara za kilogram, a energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - do 15 dolarów za MWh.

źródło: gramwzielone.pl