Orsted opracowuje technologię tańszego pozyskiwania wodoru

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Duński operator energetyczny Orsted ogłosił, że wraz brytyjskimi firmami ITM Power i Element Energy zrealizuje projekt Gigastack, w ramach którego stworzone zostaną podstawy do uruchomienia na wielką skalę produkcji wodoru z nadwyżek energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zakłada znalezienie sposobu na efektywną pod względem kosztów produkcję wodoru z wykorzystaniem elektrolizy. Dofinansowanie dla tego projektu przyznało brytyjskie ministerstwo biznesu, energetyki i strategii (BEIS). Magazynowanie energii elektrycznej w formie wodoru stanowi dla duńskiej firmy zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami cen energii w przypadku wystąpienia większych nadwyżek jej produkcji.

Orsted opracowuje technologię tańszego pozyskiwania wodoru

W celu zredukowania kosztów całego procesu pozyskiwania wodoru opracowane zostaną elektrolizery o mocy 5 MW, a następnie z ich wykorzystaniem powstawać będą większe jednostki o wydajności ponad 100 MW. Dodatkowo, w ramach realizowanego projektu, zostanie przygotowany plan częściowego zautomatyzowania procesu wytwarzania elektrolizerów, by rocznie mogły powstawać urządzenia o łącznej mocy na poziomie 1 GW. Według firmy ITM Power, która rozwija tę technologię od 16 lat, aktualne moce produkcyjne największych zakładów osiągają możliwość rocznego wytwarzania jednostek o łącznej mocy 30 MW. W projekcie Gigastack firma Orsted odpowiedzialna jest za zharmonizowanie wytwarzania energii elektrycznej przez morskie farmy wiatrowe z produkcją wodoru.

źródło: gramwzielone.pl