Przyszłość rynku czujników gazu

| Gospodarka Pomiary

Grand View Research prognozuje stabilny wzrost na globalnym rynku czujników gazu, średnio o prawie 9% rocznie, dzięki czemu jego wartość zwiększy się z nieco ponad 2 mld dolarów w 2020 roku do prawie 4,5 mld dolarów w roku 2028. Przyczyni się do tego przede wszystkim rosnący na nie popyt w monitorowaniu jakości powietrza, w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Przyszłość rynku czujników gazu

Zastosowaniom tym sprzyjać będzie rozwój automatyki budynkowej oraz inteligentnych miast (smart city), rozwój smartczujników gazu, a także zaostrzanie przepisów wymuszających instalowanie detektorów gazów w mieszkaniach i budynkach publicznych dla poprawy bezpieczeństwa, na przykład czujników tlenku węgla. Głównym czynnikiem, który tempo wzrostu może spowalniać jest - typowo - stosunkowo krótka żywotność tego typu sensorów.

Dotychczas największy udział w tytułowym rynku miały czujniki dwutlenku węgla, w przyszłości zaś wzrosnąć ma segment czujników tlenku węgla. Spodziewane jest również zwiększenie popytu na czujniki tlenu wykorzystywane w sprzęcie medycznym.