Enea uruchomiła w Poznaniu Centralną Dyspozycję Mocy

| Gospodarka Artykuły

Uruchomiona w Poznaniu Centralna Dyspozycja Mocy (CDM) to jedna z najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji spółki Enea Operator. Dzięki temu obiektowi możliwe będzie zarządzanie z jednego miejsca siecią wysokiego napięcia 110 kV w północno-zachodniej Polsce. CDM ma zapewnić dyspozycyjność mocy i pozwolić na jej bilansowanie na poziomie lokalnym, a także pomóc w rozwoju energetyki rozproszonej, w szczególności klastrów energii.

Enea uruchomiła w Poznaniu Centralną Dyspozycję Mocy

Centralną Dyspozycję Mocy wyposażono w nowoczesne technologie teleinformatyczne oparte na polskich rozwiązaniach. W obiekcie tworzone będą nowe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry. CDM umożliwi elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na zdarzenia występujące w całej sieci wysokiego napięcia należącej do Enei Operatora i przyczyni się do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej.

źródło: Rynek Infrastruktury
zdjęcie: Enea

Zobacz również