Enea przejęła Engie Energia Polska za ponad 1,25 mld zł

| Gospodarka Artykuły

Enea kupiła wszystkie udziały firmy Engie Energia Polska (EEP). Zgodnie z umową, zawartą z Engie International Holdings jeszcze w grudniu ubiegłego roku, transakcja o wstępnej wartości przekraczającej 1,265 mld zł może być ze strony Enei zrewidowana i ulec ewentualnym korektom. Przejęcie kontroli nad EEP wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do roku 2030. Akwizycja ma wzmocnić udział Enei w hurtowym rynku energii poprzez powiększenie bazy przychodowej i uniezależnienie się od płynności rynku.

Enea przejęła Engie Energia Polska za ponad 1,25 mld zł

Enea nabyła akcje EEP korzystając głównie ze środków własnych pozyskanych dzięki pierwszej publicznej emisji akcji, a także emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Łączna moc zainstalowana brutto jaką dysponuje EEP wynosi około 1,9 GWe. Moc zainstalowana w Grupie Kapitałowej Enea na koniec 2016 roku to 3,3 GWe.

źródło: WNP

Zobacz również