Współpraca przedsiębiorstw energetycznych

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja podpisały porozumienie o współpracy i pomocy przy usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznych na liniach napowietrznych i kablowych oraz odbudowie systemu elektroenergetycznego.

Współpraca przedsiębiorstw energetycznych

Dzięki tej umowie dostawy energii elektrycznej jej odbiorcom w razie ich przerwania, na przykład na skutek ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, będą przywracane znacznie szybciej, niż dotychczas.

Zobacz również